بازاریابی در چه زمانی و چگونه، توسط چه کسی؟ دکتر سید مسعود موسوی

بازاریابی در چه زمانی و چگونه، توسط چه کسی؟

برخی از افراد جامعه و حتی برخی از مدیران اجرایی و ارشد در سازمانهای مختلف به اشتباه تصور میکنند که بازاریابی و فروش باید پس از تولیدات صورت بگیرد که این طرز تفکر کاملا اشتباه است و گاهی اوقات همین تفکر باعث میشود که...