تعداد پرونده های حقوقی ورودی دادگستری اسلامشهر کاهش یافته است

تعداد پرونده های حقوقی ورودی دادگستری اسلامشهر کاهش یافته است

 رییس دادگستری اسلامشهر از روند کاهشی تعداد پرونده های حقوقی در این شهرستان خبر داد. ...