افتتاح فاز نخست زیرگذر سه راهی آدران بار ترافیکی جنوب غرب استان تهران را کاهش خواهد داد/ در سال جاری اقدامات خوبی در بهارستان در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد

افتتاح فاز نخست زیرگذر سه راهی آدران بار ترافیکی جنوب غرب استان تهران را کاهش خواهد داد/ در سال جاری اقدامات خوبی در بهارستان در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: با افتتاح فاز نخست پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راهی آدران، بار ترافیکی جنوب غرب استان تهران کاهش چشمگیری خواهد داشت. ...