قانون برای تسریع و شتاب ازدواج حجت الاسلام محمد ادریسی

قانون برای تسریع و شتاب ازدواج

حجت الاسلام محمد ادریسی: از هم گفتن بهتر از باهم گفتن نیست.مردها و زن ها فرشته نیستند که بدون غذا و ازدواج بتوانند زندگی کنند البته پر خوری و چند همسری از نگاه بسیاری ممنوع است.ازدواج یک پیوند سودآور بین دو قلب و دو روح...