برخی از افراد جامعه و حتی برخی از مدیران اجرایی و ارشد در سازمانهای مختلف به اشتباه تصور میکنند که بازاریابی و فروش باید پس از تولیدات صورت بگیرد که این طرز تفکر کاملا اشتباه است و گاهی اوقات همین تفکر باعث میشود که سازمان متحمل هزینه های بسیاری بشود.

در دنیای کنونی و در عرصه ی رقابت های جهانی و بین المللی که دیگر اولین اشتباه و خطا باعث افول سازمان میشود،می بایست قبل از تولیدات تحقیقات بازاریابی صورت بگیرد،باید بسترهای بازار مناسب کالا و محصولمان را ایجاد کنیم.

نگرش و عکس العمل مشتریان را در ارتباط با محصول و تولیداتمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدهیم.

عکس العمل رقبا و فعالان حوزه ی مرتبط به خودمان را باید مورد ارزیابی قرار بدهیم تا بتوانیم نهایتا با دیدی گسترده و آگاهی و اطلاعات بیشتر به میدان جنگ فروش و بازاریابی ورود کنیم.

پس نتیجه میشود اینکه بازاریابی و فعالیتهای مرتبط با آن باید قبل از فرایند تولید صورت بگیرد.

حال نکته ی دومی که حائز اهمیت است این است که بازاریابی چگونه و توسط چه شخصی و یا اشخاصی باید صورت بگیرد؟

متاسفانه در برخی از سازمانهای ما این سوال هم به اشتباه پاسخ داده شده است و آن اینکه برخی معتقدند امور مربوط به بازاریابی به مدیر واحد بازاریابی و فروش سازمان مربوط است و به هیچ شخص دیگر در سازمان مربوط نیست،ولی متاسفانه واقعیت چیز دیگریست.

واقعیت این است که بازاریابی و امور مربوط به آن باید وظیفه ی تک تک افراد سازمان باشد، بدین صورت که هر فرد به نحو احسن در حیطه ی تخصصی خود فعالیت کند ولی به موازات وظیفه ی خود هم راستا با بازاریابی و ارائه ی مطلوب و مناسب حرکت کنید.

همه ی ما به نوعی ویترین سازمانمان محسوب میشویم.

با یک مثال مطلب فوق را خدمتتان تشریح مینمایم:
فرض کنید سازمانی دارای نیروهای حراست،خدمات،کارمندان بخشهای دیگر سازمان میباشد اگر شما به عنوان شخص خریدار قصد  خرید از این سازمان را داشته باشید ولی از نظر برخورد و راهنمایی نیروهای غیر مرتبط به فروش راضی نباشید و رفتار این عزیران باب میل شما نباشد قطعا درصدی از تصمیمتان برای خرید از آن سازمان کاسته خواهد شد و هرچه درصد این نارضایتی بیشتر باشد امکان دارد که اصلا از خرید در آن سازمان منصرف بشوید و به سازمانهای دیگر مراجعه کنید.نتیجه میگیریم سازمانی موفق است که بازاریابی در چه زمانی و چگونه،توسط چه کسی را به خوبی و درستی درک کرده باشد.

 

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :