برکناری استاندار گلستان در پی خسارات جانی و مالی سیل دراین استان با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. بسیاری می‌گویند طرح‌های سودجویانه حکومت فاجعه به بار آورده و برکناری استاندار هم دردی را دوا نمی‌کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مناف هاشمی، استاندار گلستان را روز شنبه ۳ فروردین (۲۳ مارس) برکنار کرد و گفت که عدم حضور او در منطقه در روزهای اولی که سیل آنجا را فراگرفته بود “اصلا قابل قبول نیست”. اسحاق جهانگیری علی قرابی معاون مناف هاشمی را به عنوان سرپرست استانداری گلستان منصوب کرد. مناف هاشمی در زمان راه‌ افتادن سیل در استان گلستان در سفر خارج از کشور به سر می‌برد.

اما سیل در استان‌های گلستان و مازندران و خراسان شمالی سیلی از انتقادها به ناکارآمدی مسئولان، سوءمدیریت و سیاست‌های سودجویانه حکومت به راه انداخت که برکناری استاندار گلستان هم نتوانست سدی در برابر آن شود.

برخی می‌گویند برکناری استاندار گلستان “پاک کردن صورت مسئله” است. زیرا مسئولان چه باشند و چه نباشند، کار مفیدی برای مردم انجام نمی‌دهند.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :