نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دستگاه قضایی به پرونده انتخاب غیرقاونی سرپرست شهرداری گلستان شد.

حسن نوروزی ضمن غیر قانونی خواندن روند برگزاری جلسه استیضاح شهردار گلستان و انتخاب غیرقانونی سرپرست شهرداری این شهر اظهار داشت: با توجه به این اقدام غیر قانونی شورای شهر، خوشبختانه فرماندار با تدبیر شهرستان بهارستان با ورود به موقع خود مانع از برگزاری این اقدام غیر قانونی بود.

وی ادامه داد: حرکت اخیر شورای شهر گلستان به نوعی دهان کجی به مسئولین شهرستان بهارستان و افکار عمومی به شمار می رود، چرا که بزرگان شهر در چندین جلسه با توجه به عملکرد مطلوب علیرضا عرب خواستار تجدید نظر شدند، ولی متاسفانه شورای شهر هدف خود را که همانا استیضاح و معرفی یکی از پرسنل شهرداری به عنوان سرپرست است، عملی کرد، که خوشبختانه این اقدام نیز با شکست مواجه شد .

نوروزی همچنین با اشاره به تخلفات برخی افراد در این حوزه نیز گفت: کلیه اقدامات این دسته از افراد در شورای شهر و نیز سرپرست شهرداری با اشراف کامل توسط دستگاه قضایی و اطلاعاتی در حال رصد است و به زودی شاهد ورود مقتدرانه به این پرونده خواهیم بود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شوراها نیز نباید فراموش کنند، که سند گلستان به نام آنها ثبت نشده که هر طور بخواهند عمل کنند و مردم و مسئولین در این راستا سکوت کنند.

وی در پایان یاد آورد شد: بهتر است اعضای شورای شهر گلستان بعد از این همه حواشی و به احترام مردم و بزرگان منطقه در عملکرد خود تجدید نظر کنند.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :