شهردار نسیم شهر از خرید ۵ دستگاه خودرو برف روب توسط ناوگان خدمات موتوری نسیم شهر خبر داد.

عباس شوندی در خصوص تجهیزات ناوگان موتوری شهرستان نسیم شهر در فصل زمستان گفت: با توجه به فصل سرما و بارش نعمات الهی و به منظور تسریع در امر خدمات رسانی و آمادگی لازم ، پنج دستگاه تیغ برف روبی توسط شهرداری ، جهت ستاد برف روبی شهرداری خریداری شد.

وی افزود : با توجه به اینکه یکی از اهداف و دستاوردهای مهم مدیریت شهری در این دوره تکمیل و تجهیز خدمات موتوری شهرداری می باشد ، چرا که اداره خدمات موتوری بازوی توانمند شهرداری در اجرا و پیشبرد پروژه های عمران شهری و همچنین در مواقع بحرانی می باشد که برنامه ریزیهای بعمل آمده تجهیز ناوگان خدمات موتوری در دستور کار شهرداری قرار دارد .

مدیریت شهری نسیم شهر در ادامه بیان داشت:علاوه بر ۵ دستگاه برف روبی خریداری شده،حوزه موتوری و خدمات شهری شهرداری مجهز به یک دستگاه گریدر، ۲ دستگاه لودر،۲ دستگاه باب کت و دیگر امکانات موتوری ،آماده خدمت رسانی بهینه به عموم شهروندان گرامی در مواجهه با نزولات فصل زمستان(برف) است.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :