طبق قانون اساسی هر ده‌سال یکبار میتوان تا ۲۰ نفر به تعداد نماینده‌های مجلس اضافه کرد.
اما اجباری در این مورد نیست و باید شرایط جمعیتی و جغرافیایی و سایر مسایل را مدنظر قرار داد.
باتوجه به اینکه در سال ۸۸ افزایشی نبوده حالا می‌شود طبق قانون تا سقف ۴۰ نماینده به مجلس اضافه کرد.

طبق گفته‌های آقای نوروزی نماینده محترم، تعداد نماینده‌ی شهرستان بهارستان و رباط کریم هم به دونفر خواهد رسید اما اگر بخواهیم بصورت کلان بررسی کنیم ابتدا باید به این مساله توجه داشته باسیم که تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن مهم‌ترین وظیفه‌ی نماینده مجلس است و اما هنوز عده‌ای برای کارهای موازی و بعضآ نامربوط به نماینده مراجعه میکنند و با مراجعات مکرر باعث شلوغی دفتر ایشان می‌شوند در حالیکه تمام کارهای عمرانی بر عهده‌ی شهرداری و شورای شهر می‌باشد نه نماینده مجلس.

اما اضافه کردن این تعداد از نماینده چه اشکالاتی دارد؟

در ابتدا باید عرض کنم هزینه‌ی سرسام آور اداره ی چند ده میلیاردی هر روز مجلس یکی از موارد بسیار مهم می‌باشد که در این اوضاع بد اقتصادی باید به آن توجه داشت که با اضافه شدن ۴۰ نفر چه هزینه ی هنگفتی به کشور تحمیل می‌شود.

واقعا در این اوضاع آشفته‌ی کنونی و مخصوصا در این چند ماهه عملکرد مثبت مجلس چه بوده که می‌خواهند تعدادی هم به آن اضافه کنن؟
اما در شهرستان خودمان هم باید عرض کنم ،اگر گستره‌ی جرافیایی بهارستان و رباط کریم را در نظر بگیریم میبینیم از ابتدا تا انتهای حوزه استحفاضی را ۱۵ دقیقه ای میشود رفت و رسیدگی کرد و با تعطیلات زیادی که نمایندگان دارند و نزدیکی پایتخت بما ،این امر میسر می‌باشد.

اگر دو شهرستان جدا هم شوند واقعا برای این مساحت کوچک با وجود اینهمه شورا و شهرداری و بخشداری و فرمانداری باز وجود نماینده مورد بحث است.

اگر هم سهمیه جدا نشود، بودن دو نماینده در شهرستان‌بهارستان و رباط‌کریم چه بسا باعث ایجاد تنش‌هایی شود که این مساله اصلا دور از ذهن نیست و همین خود باعث عدم پیشرفت منطقه می‌شود‌.

شما اگر به ترافیک نطق های نمایندگان و شلوغی مجلس موقع ایراد نطق ها و کارهای مختلف دقت کنید باز به این نتیجه می‌رسید که اضافه شدن ۴۰ نفر کنترل مجلس را سخت و آنجا را آشفته تر هم می‌کند.

شاید انگشت شمار باشند مناطقی که از لحاظ مسافت دور از هم باشند و نماینده فرصت سر زدن به آن را نداشته باشد که برای رسیدگی به امورات احتیاج به دو نفر داشته باشد.

بنظرم ما احتیاج به مجلس خلوتری هم داریم بعنوان مثال تعداد ۲۱ نفر نماینده برای تهران چه دلیلی دارد و می‌شود این تعداد حتی به نصف هم برسد و بجای آن واقعا به چند تا شهرستان محدود که از بعد مسافتی مناطق آن دور از هم هستند نماینده جدیدی اختصاص پیدا کند.

همچنین به هزینه ی سرسام آور تبلیغات بعضی از آقایان و برگزاری انتخابات مستقل در هر منطقه که همگان به آن آگاه هستن هم باید اشاره کرد و توجه داشت.

در ضمن متاسفانه شاهدیم نقش نظارتی مجلس به حاشیه رفته و ما برای تقویت کشور باید در ابتدا مجلسی داشته باشیم که به درد جامعه برسد نه اینکه هر روز آنرا شلوغتر کنیم و یک کارنامه ی مورد قبول از خود ارائه ندهیم.

نکته ای که خیلی برایم عجیب بود این است که این طرح از طرف آقایانی حمایت می‌شود که بعضآ دیگر نفود قبلی خود را از دست داده اند و امکان اینکه بعنوان نفر اول منطقه خود رای نیاورند بسیار زیاد است.

 

داود سیفی/فعال اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :