برخی از تعاونی های مسکن مهر شهرک ابشناسان رباط کریم گاز رسانی خود را با لوله های آب انجام داده اند.

انفجار گاز چند روز پیش شهرک ابشناسان به علت رعایت نکردن یکی ازاهالی شهرک آبشناسان که در آن واحد سکونت داشته میباشد.

واحدی که انفجار صورت گرفته دارای تاییدیه گاز نظام مهندسی و اداره گاز میباشدکلیه واحد های پروژه شهرک ابشناسان بایستی تاییدیه نقشه گاز نظام مهندسی داشته باشند ، تعاونی ها و مسئولین هر چه سریعتر با مراجعه به اداره گاز و نظام مهندسی منطقه مشکلات ایمنی گاز خود را حل نمایند.

اهالی ابشناسان باید با مشاهده هرگونه تخلف در گاز کشی واحد های مسکونی خود سریعا به اداره گاز و آتش نشانی اطلاع دهند.

 

مهندس رضا آسیون

Print Friendly, PDF & Email
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :